Svenska

BorderPride.fi

14012303_10209041491667617_1271966979_n

SETA ry i Meri-Lappi-området är en medborgar- och människorättsorganisation som arbetar för sexual- och genderminoritetsfrågor. Vi strävar efter att främja nämnda minoriteters förhållanden i Meri-Lappi-området, till vilket hör, i detta fall, Kemi, Keminmaa, Tornio, Tervola, Simo, Ylitornio och även Haparanda.

Vårt syfte är att bli en synlig del av Meri-Lappi-området, och på så vis även påverka det allmänna klimatet positivt. Organisationens verksamhet fokuserar för närvarande på Kemi och Torneå området, men vårt mål är att verksamheten utökas till att även omfatta de övriga kommunerna i området.

SETA ry i Meri-Lappi-området grundades på jämställdhetsdagen den 19 mars 2011. Som medlemsorganisation i det landsomfattande SETA, har föreningen verkat sedan 2015.

För mer information, besök vår engelska sida,

Advertisement